Kết quả học tập

Bài tập chưa làm

Bảng xếp hạng

Giải đáp thắc mắc

Thông tin học viên


Tên đăng nhập: nhatdybala

Tham gia từ: 2019

Thời hạn học TOEFL: 2019-01-24 đến 2020-01-24

Thời hạn học SAT: Chưa nạp học phí học SATĐiểm thi TOEFL

Tổng số câu hỏi TOEFL đã trả lời đúng: 1711.


Điểm thi SAT

Tổng số câu hỏi SAT đã trả lời đúng: chưa có dữ liệu.