Thực hành 19: Tổ chức thông tin - 2

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 60 phút

Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng bạn vẫn phải lên kế hoạch cho bài viết, trong đó cần xem sẽ tổ chức các ý như thế nào. Bước này rất quan trọng vì nó giúp bạn trả lời đúng vào câu hỏi và làm bài viết của mình có sự chặt chẽ, liền mạch.

Bạn cần ghi chép lại (vắn tắt qua các từ khóa) các ý chính trong bài nghe và bài đọc (lưu ý là bài đọc sẽ hiển thị trở lại khi bạn viết). Sau đó bạn chọn ra các ý mà bạn sẽ đưa vào bài viết để thảo luận. Ở bước này bạn phải xét xem các ý trong bài giảng liên quan như thế nào đến các ý trong bài viết. Bài giảng thường đưa các chi tiết hoặc ví dụ để phản bác lại các ý trong bài đọc, hoặc mô tả những hậu quả của các giải pháp mà bài đọc đưa ra.

Sau đó bạn tổ chức các ý sẽ viết, lấy thông tin từ bài đọc và bài giảng để viết. Khi viết thì phải chỉ rõ mối quan hệ giữa các ý trong bài giảng với bài đọc.

Chú ý là thời gian tổ chức ý không được vượt quá 2 phút, còn để dành thời gian cho viết bài và sửa bài.

Click Next để tiếp tục.

  (Hãy chắc chắn là bạn đã cho phép trình duyệt web tự động phát âm thanh (autoplay). Nếu không rõ, hãy xem hướng dẫn.)

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký (miễn phí).
Tên người dùng:    Password: