Thực hành 8: Tổng hợp các ý kiến đối lập

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 60 phút

Trong Bài Tập Viết Kết Hợp, bạn được yêu cầu đọc một bài văn ngắn rồi nghe một bài giảng ngắn về cùng một chủ đề của bài đọc. Các ý trong bài đọc và trong bài giảng là không đồng thuận với nhau. Sau đó bạn có 20 phút để viết một bài luận nhằm trả lời câu hỏi đưa ra, dựa trên các thông tin có trong cả bài đọc và bài nghe.

Sau cùng, trong Bài Tập Viết Độc Lập, bạn sẽ viết một bài luận dựa trên ý kiến và kinh nghiệm riêng của mình, trong vòng 30 phút.

Click Next để tiếp tục.

  (Hãy chắc chắn là bạn đã cho phép trình duyệt web tự động phát âm thanh (autoplay). Nếu không rõ, hãy xem hướng dẫn.)

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký (miễn phí).
Tên người dùng:    Password: