Luyện tập với kiểu câu hỏi Tóm tắt và Lựa chọn (Question 5) - b. 3

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 5 phút

Question 5 thuộc dạng Bài Tập Nói Kết Hợp. Trong câu hỏi này bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại ngắn về một tình huống trong trường học, sau đó trả lời câu hỏi dựa trên những gì bạn nghe được.

Trong đoạn hội thoại thông thường sẽ có 2 người thảo luận về một vấn đề và hai giải pháp. Sau khi nghe hội thoại, bạn phải miêu tả ngắn gọn tình huống trong đoạn hội thoại và đưa ra ý kiến riêng của mình đối với các giải pháp cho vấn đề.

Click Next để tiếp tục.

  (Hãy chắc chắn là bạn đã cho phép trình duyệt web tự động phát âm thanh (autoplay). Nếu không rõ, hãy xem hướng dẫn.)

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký (miễn phí).
Tên người dùng:    Password: