Thực hành 1: Làm quen với kiểu câu hỏi độc lập (Question 1 and 2)

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 3 phút

- Câu hỏi đầu tiên trong phần thi Speaking sẽ hỏi về sở thích cá nhân của bạn. Question 1 sẽ yêu cầu bạn nói về một người, một nơi chốn, một vật, hoặc một sự kiện mà quen thuộc với bạn. Chủ đề của câu hỏi sẽ thay đổi, nhưng bạn luôn luôn trả lời dựa trên sở thích, kinh nghiệm của riêng bạn.

- Question 2 sẽ đưa ra hai hành động, tình huống, hoặc hai quan điểm và yêu cầu bạn nói bạn thích cái nào hơn. Và bạn phải giải thích vì sao bạn lựa chọn cái đó bằng cách đưa ra các lý do và chi tiết (ví dụ) minh họa.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký (miễn phí).
Tên người dùng:    Password: