Luyện tập Sửa lỗi câu: Vấn đề chia động từ - bài 2

Thời gian làm bài: 18 phút       Khóa học: Luyện thi SAT

Động từ trong câu phải được chia đúng theo Thì, theo chủ ngữ (số ít hay số nhiều), theo ngôi (thứ nhất, thứ hai hay thứ ba), theo dạng của nó (hiện tại phân từ hay quá khứ phân từ).

Vận dụng kiến thức ngữ pháp của bạn để chọn các phương án thay thế cho phần lỗi trong câu. Nếu bạn thấy câu không có lỗi và không cần sửa thì hãy chọn (A), vì lựa chọn này chỉ lặp lại phần gạch chân trong câu.

Click Tiếp tục để làm bài.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:
Password: