Thực hành chiến thuật làm bài Critical Reading - b. 1

Thời gian làm bài: 20 phút       Khóa học: Luyện thi SAT

Hãy vận dụng các chiến thuật bạn đã học trong các bài giảng để trả lời đúng những câu hỏi này.

Click Tiếp tục để làm bài.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:
Password: