Thực hành phân tích ngữ cảnh để đưa ra lựa chọn đúng (tiếp)

Thời gian làm bài: 20 phút       Khóa học: Luyện thi SAT

Ngữ cảnh (context) thường bao gồm cấu trúc song song, tính logic, các tính từ, trạng từ miêu tả... Bạn cần chú ý đến những yếu tố này để tìm ra lựa chọn đúng cho câu.

Click Tiếp tục để làm bài.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:
Password: