Trả lời câu hỏi đọc hiểu (Critical Reading) với đoạn văn dài - bài 1

Thời gian làm bài: 25 phút       Khóa học: Luyện thi SAT

Each of the following passages comes from a novel or short story collection that has provided reading passages on prior SATs. Use this exercise to acquaint yourself with the sort of fiction you will confront on the test and to practice answering critical reading questions based on literature.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:
Password: