Luyện tập với kiểu câu hỏi về thái độ hoặc mục đích của người nói (attitude & purpose) - bài 4

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong những câu hỏi về thái độ và mục đích, một lựa chọn trả lời thường SAI khi:

- nó lặp lại một vài từ của người nói nhưng nó mang một thông điệp khác

- nó dùng những từ có phát âm gần giống với từ của người nói

- nó không chính xác, không đúng, hoặc không được người nói công nhận

- nó nói về một điều mà người nói không hề đề cập đến

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:    Password: