Thực hành 2: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 10 phút

Trong bài giảng, bạn đã học các kiểu câu hỏi có trong phần thi Listening. Bây giờ hãy thực hành nhận biết và trả lời những câu hỏi đó.

Bấm Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:    Password: