Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 6

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 17 phút

Trong bài tập này bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại và một bài giảng. Bạn sẽ gặp nhiều kiểu câu hỏi như: hỏi về đại ý, hỏi về chi tiết, hỏi về ý định, hỏi về thái độ của người nói, hoặc câu hỏi yêu cầu bạn suy luận.

Hãy vận dụng các phương pháp đã học qua các bài giảng để làm đúng.

Click Next để tiếp  tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:    Password: