Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading - bài 2

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 25 phút

Sử dụng chiến lược đọc và các phương pháp mà bạn đã học qua các bài giảng, để trả lời đúng những câu hỏi trong bài tập này.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: