Luyện tập trả lời câu hỏi về hoàn thành bảng (summary table)

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 25 phút

Gần giống như những câu hỏi về tóm tắt nội dung, bạn sẽ gặp kiểu câu hỏi yêu cầu bạn điền những thông tin đúng vào một bảng.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: