Luyện trả lời câu hỏi về tóm tắt nội dung

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 25 phút

Trong phần thi Reading, bạn sẽ gặp kiểu câu hỏi yêu cầu bạn hoàn thành một bảng tóm tắt nội dung. Ở đó, đề bài sẽ đưa ra sẵn một câu nêu lên chủ đề chung, sau đó bạn phải lựa chọn các câu khác có những ý chính để bổ sung tiếp cho chủ đề đó.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: