Thực hành 20: Tìm thông tin KHÔNG có thực

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 30 phút

Trong phần thi Reading, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp những câu hỏi yêu cầu bạn chỉ ra một câu trả lời mà không được đề cập đến, hoặc không có, hoặc không đúng trong bài đọc. Điều này tức là 3 câu trả lời khác thì có được viết ra, được đề cập đến, hoặc là đúng trong bài đọc, còn lại một câu trả lời thì không.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: