Thực hành 19: Tìm thông tin có thực

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Trong phần thi Reading, bạn sẽ gặp những câu hỏi hỏi về thông tin thực tế trong bài đọc. Câu trả lời cho câu hỏi này thường diễn đạt lại một số thông tin có viết trong bài. Có nghĩa là câu trả lời có ý nghĩa trùng với một câu trong bài đọc, nhưng dùng các từ ngữ khác đi.

Các câu trả lời thường được đưa ra theo thứ tự của bài đọc, hoặc câu hỏi sẽ chỉ ra đoạn văn nào có chứa câu trả lời. Vì vậy việc tìm ra câu trả lời đúng là không khó.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: