Thực hành 13: Trả lời các câu hỏi về sự tham chiếu (referents)

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 25 phút

Trong phần thi Reading, bạn cũng sẽ được hỏi một số câu về sự tham chiếu: Những đại từ như it, they, that... hoặc tân ngữ như them, him, her... ám chỉ đến người nào, vật nào, chủ thể nào trong câu ?

Trong bài tập này bạn sẽ luyện cách phân tích và chỉ ra sự tham chiếu (ám chỉ) đó.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: