Thực hành 11: Xắp xếp các câu theo đúng trình tự của một đoạn tóm tắt

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Bạn sẽ được cho một bài đọc và một bài nghe, bên dưới là các câu có nội dung tóm tắt nội dung của bài, nhưng chúng không theo thứ tự hợp lý về nghĩa. Bạn cần sắp xếp lại cho đứng thứ tự, rồi viết câu trả lời vào ô trống. Ví dụ: XYZ (câu X, rồi câu Y, rồi câu Z).

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: