Thực hành 10: Xác định những ý chính trong bài đọc, bài nghe

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Bạn sẽ đọc một bài văn và nghe một bài giảng. Ở mỗi bài, bạn phải chỉ ra trong số các lựa chọn đâu là những ý chính. Có thể có nhiều hơn một ý chính, nên bạn cần viết ra nhiều lựa chọn, ví dụ: viết ABC (lựa chọn A, B và C là đúng).

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: