Thực hành 9: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 25 phút

Thực hành nhận dạng và trả lời các kiểu câu hỏi mà bạn đã được giới thiệu trong các bài giảng. Bạn có 25 phút để đọc và trả lời tất cả các câu hỏi.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: