Luyện trả lời câu hỏi suy luận và câu hỏi về ý định

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 22 phút

Hãy sử dụng chiến lược và phương pháp làm bài mà bạn đã được học qua các bài giảng, để trả lời đúng các câu hỏi trong bài tập.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: