Luyện trả lời câu hỏi về ý định

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 30 phút

Trong phần thi Reading, vài câu hỏi sẽ yêu cầu bạn giải thích tại sao tác giả lại đưa một từ/cụm từ hoặc một câu nào đó vào trong đoạn văn. Những từ/cụm từ hoặc câu này được tác giả viết vào là để trình bày rõ hơn các ý tưởng của đoạn văn.

Bạn phải quyết định xem lựa chọn nào giải thích đúng lý do mà tác giả đưa vào những từ/cụm từ đó. Bạn phải xem xét xem từ/cụm từ đó trong mối quan hệ với các câu xung quanh, xem nó có mục đích diễn đạt điều gì cùng với các câu đó.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: