Luyện tập dạng câu hỏi tóm tắt ý chính

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 22 phút

Trong phần thi Reading của Toefl sẽ có rất nhiều câu hỏi thuộc dạng tóm tắt ý chính, có thể là tóm tắt ý chính của cả bài, hoặc có thể của một đoạn văn. Các câu tóm tắt sẽ không có nội dung chi tiết của câu riêng rẽ hoặc các chi tiết bổ trợ.

Trước khi làm bài, chúng ta hãy cùng tham khảo bài giảng về dạng câu hỏi này trên trang chủ bright.vn nhé!

Click Next để tiếp tục

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: