Luyện tập với câu hỏi về từ vựng, tìm thông tin, nhét câu

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Trong bài tập này, bạn sẽ gặp các kiểu câu hỏi như: từ vựng, câu giản lược, nhét câu, tìm thông tin có thực và không có thực.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: