Luyện tập các câu hỏi vê cách diễn đạt (paraphrase)

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Trong đề thi tiếng Anh nói chung và Toefl nói riêng, một câu văn hoặc câu nói có thể được diễn đạt lại với cùng thông tin nhưng dưới dạng cấu trúc câu và từ vựng khác nhau. Thông thường các dạng câu hỏi này thường sử dụng các từ đồng nghĩa (synonyms)

Chúng ta hãy tham khảo bài viết về dạng câu hỏi này ở trang chủ của bright,vn trước khi làm bài nhé.

Click next để tiếp tục

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: