Luyện tập các dạng câu hỏi về ý định và mục đích-test 5

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 17 phút

Trong bài đọc Toefl, chúng ta có thể gặp các câu hỏi về ý định và mục đích của tác giả. Ý định và mục đích đó có thể trải dài trong một đoạn hoặc về một thông tin chi tiết. 

Trước khi làm bài, các bạn hãy tham khảo bài viết về dạng câu hỏi này trên bright.vn nhé!

Nhấn Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: