Câu hỏi về thông tin có thực và không có thực trong bài đọc

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Hãy vận dụng những chiến lược và phương pháp đã học trong các bài giảng để trả lời đúng các câu hỏi sau đây.

Bạn có 20 phút để trả lời tất cả các câu hỏi.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: