Thực hành 6: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 30 phút

Trong bài giảng, bạn đã được mô tả các kiểu câu hỏi của phần thi Reading. Bài thực hành này sẽ giúp bạn luyện cách nhận ra kiểu nào và cách trả lời chúng. Bạn có 30 phút để đọc bài và trả lời tất cả các câu hỏi.

Hãy nhấn vào nút Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: