Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi (tiếp)

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Bài tập này gồm một bài đọc và nhiều dạng câu hỏi. Bạn chỉ có 20 phút để đọc và trả lời tất cả các câu hỏi.

Hãy vận dụng những chiến lược trả lời trong các bài giảng, và đọc nhanh để làm đúng hết bài.

Click Next để tiếp tục !

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: