Luyện tập về từ vựng

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 30 phút

Trong phần luyện tập về dạng bài này của Toefl, chúng ta sẽ dựa vào văn cảnh của bài đọc để đoán nghĩa của từ.

Đặc trưng câu hỏi loại này của Toefl là thường đưa ra những từ tuy có nghĩa đơn giản nhưng phải dựa vào văn cảnh của câu/đoạn mới có thể chọn đúng đáp án.

Click next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: