Luyện tập tìm kiếm thông tin có thực trong bài đọc

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 30 phút

Trong phần thi Reading của Toefl, bạn sẽ gặp kiểu câu hỏi yêu cầu bạn tìm kiếm thông tin được đưa ra trong bài. Dạng câu hỏi thường gặp của dạng này là tìm một đáp án không được nói đến trong bài đọc, hoặc tìm thông tin thể hiện một sự thật hiển nhiên.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: