Luyện tập trả lời câu hỏi về từ vựng, nhét câu, suy luận

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Phần thi này dùng để kiểm tra mức độ đọc hiểu đoạn văn của bạn.

Hầu hết các câu hỏi đều chiếm 1 điểm, chỉ có câu hỏi cuối cùng chiếm nhiều hơn một điểm.

Bấm Next để bắt đầu bài kiểm tra, bạn sẽ có 20 phút để đọc và trả lời các câu hỏi.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: