Luyện tập với dạng câu hỏi về từ vựng, tóm tắt, suy luận

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 20 phút

Bài tập này gồm một bài đọc và nhiều kiểu câu hỏi.

Bạn chỉ có 20 phút để đọc và trả lời tất cả các câu hỏi, vì vậy hãy vận dụng những chiến lược đọc để trả lời đúng các câu hỏi trong thời gian cho phép.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: