Luyện trả lời câu hỏi suy luận, câu hỏi về thông tin có thực - 3

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 25 phút

Hãy vận dụng phương pháp trả lời đã học qua các bài giảng, để làm tốt bài tập này.

Bài đọc dài nhưng thời gian hạn hẹp nên trong khi thi, bạn cần tập trung và làm việc khẩn trương.

Click Next để tiếp tục.

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:       Password: