Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

Hihu   
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 66

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Writing
Bài học:
STT Bài giảng Bài tập thực hành
BÀI
HỌC
1
Làm quen với phần thi Writing và các kiểu câu hỏi của nó (phần 1)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Writing, kèm theo những hướng dẫn trả lời + chiến lược làm bài đạt điểm cao.

* Thời lượng: 30 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 1: Tổng hợp các ý kiến đối lập
Thực hành 2: Tổng hợp các ý kiến đối lập
Thực hành 3: Tổng hợp và trình bày lại các ý kiến đối lập
Thực hành 4: Tổng hợp các ý kiến đối lập và trình bày lại
BÀI
HỌC
2
Làm quen với phần thi Writing và các kiểu câu hỏi của nó (phần 2)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Writing, kèm theo những hướng dẫn trả lời + chiến lược làm bài đạt điểm cao.

* Thời lượng: 20 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 5: Tổng hợp các ý kiến đối lập
Thực hành 6: Tổng hợp các ý kiến đối lập
Thực hành 7: Tổng hợp các ý kiến đối lập
Thực hành 8: Tổng hợp các ý kiến đối lập
BÀI
HỌC
3
Những bài luận mẫu cho phần thi Integrated Task, và bình luận của giám khảo
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Writing, kèm theo những hướng dẫn trả lời + chiến lược làm bài đạt điểm cao.

* Thời lượng: 60 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 9: Bài tập phần Integrated Task - b. 1
Thực hành 10: Bài tập phần Integrated Task - b. 2
Thực hành 11: Bài tập phần Integrated Task - b. 3
Thực hành 12: Bài tập phần Integrated Task - b. 4
BÀI
HỌC
4
Bài tập viết độc lập (The Independent Writing Task)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Writing, kèm theo những hướng dẫn trả lời + chiến lược làm bài đạt điểm cao.

* Thời lượng: 30 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 13: Bài tập Kết hợp và bài tập viết độc lập
Thực hành 14: Bài tập Kết hợp và bài tập viết độc lập
Thực hành 15: Bài tập Kết hợp và bài tập viết độc lập
Thực hành 16: Bài kiểm tra mô phỏng đề thi thật (1)
BÀI
HỌC
5
Khung chấm điểm Bài Tập Viết Độc Lập và các bài luận mẫu
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Writing, kèm theo những hướng dẫn trả lời + chiến lược làm bài đạt điểm cao.

* Thời lượng: 60 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 17: Bài kiểm tra mô phỏng đề thi thật (2)
Thực hành 18: Tổ chức thông tin
Thực hành 19: Tổ chức thông tin - 2
Thực hành 20: Tổ chức thông tin - 3
BÀI
HỌC
6
Các chủ đề viết luận cho phần thi Viết độc lập
* Kết quả thu được:

Đây là danh sách các chủ đề (topic) đã được dùng trong phần thi Viết độc lập của các đề thi TOEFL trước đây. Những topic trong các đề thi TOEFL mới cũng rất giống với các topic này. Dù với chủ đề nào thì bạn cũng luôn được yêu cầu đưa ra ý kiến của mình và bảo vệ ý kiến đó bằng những lý do và ví dụ cụ thể.

* Thời lượng: 60 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 21: Tổ chức thông tin - 4
Thực hành 22: Luyện cách diễn đạt (b. 1)
Thực hành 23: Luyện cách diễn đạt (b. 2)
Thực hành 24: Luyện kỹ năng diễn đạt (b. 3)
Luyện tập:
STT Tên bài tập phần Writing TOEFL
1
Luyện tập kỹ năng diễn đạt lại thông tin trong văn bản gốc
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Luyện tập tạo sự kết nối giữa các ý trong bài viết
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện tập tạo sự kết nối giữa các ý trong bài viết (b. 2)
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện tập tạo sự kết nối giữa các ý trong bài viết (b. 3)
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện tập tạo sự kết nối giữa các ý trong bài viết (b. 4)
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
6
THI THỬ PHẦN THI WRITING (GIỐNG HÌNH THỨC THI THẬT) - B. 1
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
7
THI THỬ PHẦN THI WRITING (GIỐNG HÌNH THỨC THI THẬT) - B. 2
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019