Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

  
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 2

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Listening
Bài học:
STT Bài giảng Bài tập thực hành
BÀI
HỌC
1
Phần thi Listening và các kiểu câu hỏi của nó (phần 1)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Listening, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 30 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 1: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
Thực hành 2: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
Thực hành 3: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
Thực hành 4: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
BÀI
HỌC
2
Phần thi Listening và các kiểu câu hỏi của nó (phần 2)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Listening, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 45 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 5: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
Thực hành 6: Ghi chép và Dự đoán ý định
Thực hành 7: Ghi chép và Dự đoán ý định
Thực hành 8: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
BÀI
HỌC
3
Phần thi Listening và các kiểu câu hỏi của nó (phần 3)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các kiểu câu hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Listening, kèm theo những gợi ý trả lời cho từng kiểu.

* Thời lượng: 45 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 9: Nghe thông tin cụ thể
Thực hành 10: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
Thực hành 11: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
Thực hành 12: Câu hỏi về đại ý
BÀI
HỌC
4
Mô tả thêm về các đoạn hội thoại trong phần thi Listening (video nước ngoài)
* Kết quả thu được:

Sau loạt bài giảng phía trên, các bạn đã được giới thiệu kỹ về phần thi Listening, các kiểu câu hỏi và cách trả lời cho mỗi kiểu. Đây là video dạy bằng tiếng Anh để các bạn tham khảo thêm, vừa luyện khả năng nghe và tìm hiểu thêm về các đoạn hội thoại (conversations) trong phần thi này.

* Thời lượng: 50 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 13: Câu hỏi về chi tiết
Thực hành 14: Câu hỏi về ý chính và câu hỏi về chi tiết
Thực hành 15: Tập hiểu mục đích của câu nói
Thực hành 16: Tập hiểu thái độ của người nói
BÀI
HỌC
5
Mô tả thêm về các bài giảng, cách ghi chép trong phần thi Listening (video nước ngoài)
* Kết quả thu được:

Academic Lectures and Taking Notes.

Academic Conversations and Review.

* Thời lượng: 125 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 17: Luyện nghe bài giảng trong lớp học
Thực hành 18: Luyện nghe bài giảng trong lớp học
Thực hành 19: Tập kết nối các thông tin trong bài giảng
Thực hành 20: Hiểu mối quan hệ giữa các ý trong bài giảng
Luyện tập:
STT Tên bài tập phần Listening TOEFL
1
Luyện tập với câu hỏi về sự suy luận và sự sắp xếp trong bài nghe
* Thời gian làm bài: 14 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Luyện tập với câu hỏi về đại ý, về chi tiết, mục đích
* Thời gian làm bài: 14 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi trong phần thi Listening
* Thời gian làm bài: 21 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chủ đề và đại ý (topic & main idea)
* Thời gian làm bài: 26 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết (details)
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết (details) - 2
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết (details) - 3
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết (details) - 4
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết và kiểu câu hỏi về đại ý
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết và kiểu câu hỏi về đại ý - bài 2
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Luyện tập với kiểu câu hỏi về thái độ hoặc mục đích của người nói (attitude & purpose)
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Luyện tập với kiểu câu hỏi về thái độ hoặc mục đích của người nói (attitude & purpose) - bài 2
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Luyện tập với kiểu câu hỏi về thái độ hoặc mục đích của người nói (attitude & purpose) - bài 3
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Luyện tập với kiểu câu hỏi về thái độ hoặc mục đích của người nói (attitude & purpose) - bài 4
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết và về thái độ
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
16
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết và về ý định
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
17
Luyện suy luận và dự đoán - bài 1
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
18
Luyện suy luận và dự đoán - bài 2
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
19
Luyện suy luận và dự đoán - bài 3
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
20
Luyện suy luận và dự đoán - bài 4
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
21
Luyện suy luận và dự đoán - bài 5
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
22
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết, đại ý, suy luận
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
23
Luyện tập với kiểu câu hỏi về chi tiết; đại ý; suy luận; mục đích
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
24
Luyện tập với kiểu câu hỏi phân loại thông tin - bài 1
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
25
Luyện tập với kiểu câu hỏi phân loại thông tin - bài 2
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
26
Luyện tập với kiểu câu hỏi tóm tắt một quy trình (process) - bài 1
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
27
Luyện tập với kiểu câu hỏi tóm tắt một quy trình (process) - bài 2
* Thời gian làm bài: 14 phút     * Ngày đăng: 2019
28
Luyện tập với kiểu câu hỏi tóm tắt một quy trình (process) - bài 3
* Thời gian làm bài: 14 phút     * Ngày đăng: 2019
29
Luyện tập với kiểu câu hỏi tóm tắt một quy trình (process) - bài 4
* Thời gian làm bài: 14 phút     * Ngày đăng: 2019
30
Luyện tập với kiểu câu hỏi tóm tắt một quy trình (process) - bài 5
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
31
BÀI TẬP ÔN TẬP 1
* Thời gian làm bài: 42 phút     * Ngày đăng: 2019
32
BÀI TẬP ÔN TẬP 2
* Thời gian làm bài: 42 phút     * Ngày đăng: 2019
33
BÀI TẬP ÔN TẬP 3
* Thời gian làm bài: 42 phút     * Ngày đăng: 2019
34
BÀI TẬP ÔN TẬP 4
* Thời gian làm bài: 42 phút     * Ngày đăng: 2019
35
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 1
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
36
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 2
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
37
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 3
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
38
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 4
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
39
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 5
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
40
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 6
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
41
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 7
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
42
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 8
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
43
Luyện tập với nhiều kiểu câu hỏi - bài 9
* Thời gian làm bài: 40 phút     * Ngày đăng: 2019