Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

BerzapDom   
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 63

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Thi thử TOEFL

Các đề thi TOEFL iBT trên Bright.vn có độ khó tương đương với các đề thi thật; về giao diện, chúng cũng được thiết kế gần giống với thi thật.

Các đề thi thử sẽ giúp bạn đánh giá được trình độ của mình và ước lượng xem khả năng mình đạt được bao nhiêu điểm khi đi thi thật. Chúng cũng giúp bạn làm quen với cách làm bài thi trên máy tính, điều mà chắc chắn bạn sẽ phải tiến hành khi thi TOEFL iBT.

Các đề thi TOEFL này được sưu tầm từ những bộ đề thi của ETS, hoặc được tuyển chọn từ những giáo trình chất lượng hàng đầu thế giới. Chúng được chia làm 2 loại: đề thi thử toàn phần (đầy đủ tất cả 4 Section) và đề thi thử cho mỗi Section đơn lẻ.

Hãy chọn một trong các đề thi dưới đây và bắt đầu làm bài !

Thi thử TOEFL iBT (cả 4 phần)
STT Danh sách các đề thi TOEFL iBT
1
Đề thi thử số 1 (toàn phần)
* Thời gian làm bài: 190 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Đề thi thử số 2 (toàn phần)
* Thời gian làm bài: 190 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Đề thi thử số 3 (toàn phần)
* Thời gian làm bài: 216 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Đề thi TOEFL iBT số 4 (toàn phần)
* Thời gian làm bài: 216 phút     * Ngày đăng: 2019

Thi thử Reading Section (TOEFL iBT)
STT Danh sách đề thi thử Reading TOEFL
1
Thi thử phần Reading - đề số 1
* Thời gian làm bài: 100 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Thi thử phần Reading - đề số 2
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Thi thử phần Reading - đề số 3
* Thời gian làm bài: 105 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Thi thử phần Reading - đề số 4
* Thời gian làm bài: 63 phút     * Ngày đăng: 2019

Thi thử Listening Section (TOEFL iBT)
STT Các đề thi thử Listening TOEFL
1
Thi thử phần Listening - đề số 1
* Thời gian làm bài: 75 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Thi thử phần Listening - đề số 2
* Thời gian làm bài: 85 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Thi thử phần Listening - đề số 3
* Thời gian làm bài: 57 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Thi thử phần Listening - đề số 4
* Thời gian làm bài: 85 phút     * Ngày đăng: 2019

Thi thử Speaking Section (TOEFL iBT)
STT Các đề thi thử Speaking TOEFL
1
Thi thử phần Speaking - đề số 1
* Thời gian làm bài: 19 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Thi thử phần Speaking - đề số 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Thi thử phần Speaking - đề số 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Thi thử phần Speaking - đề số 4
* Thời gian làm bài: 21 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Thi thử phần Speaking - đề số 5
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019

Thi thử Writing Section (TOEFL iBT)
STT Các đề thi thử Writing TOEFL
1
Thi thử phần Writing - đề số 1
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Thi thử phần Writing - đề số 2
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Thi thử phần Writing - đề số 3
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Thi thử phần Writing - đề số 4
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Thi thử phần Writing - đề số 5
* Thời gian làm bài: 58 phút     * Ngày đăng: 2019

Dưới đây là video giải thích về cấu trúc của đề thi TOEFL iBT và các kỹ năng cần thiết để làm bài tốt.