Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

  
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 54

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Thi thử Writing
Thi thử Writing Section (TOEFL iBT)
STT Các đề thi thử Writing TOEFL
1
Thi thử phần Writing - đề số 1
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Thi thử phần Writing - đề số 2
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Thi thử phần Writing - đề số 3
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Thi thử phần Writing - đề số 4
* Thời gian làm bài: 60 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Thi thử phần Writing - đề số 5
* Thời gian làm bài: 58 phút     * Ngày đăng: 2019