Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

BerzapDom   
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 40

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Luyện thi SAT: phần Writing Skills & Essay
Bài học:

STT Bài giảng Bài tập thực hành
BÀI
HỌC
1
Làm quen với phần thi Sửa Lỗi Câu (Improving Sentences) và 5 chiến thuật làm bài
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ dạng câu hỏi Sửa Lỗi Câu (Improving Sentences) trong đề thi SAT. Đây là các câu hỏi thuộc phần kiểm tra Kỹ năng Viết (Writing skills) của đề thi. Sau đó bài giảng sẽ trình bày cho bạn 5 chiến thuật để trả lời các câu hỏi dạng này. Bạn sẽ học được cách phân tích, suy đoán để tìm ra câu trả lời đúng và bạn cũng sẽ biết để tránh những cái bẫy được đặt ra trong đề thi.

* Thời lượng: 60 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành trả lời câu hỏi Sửa lỗi câu (Improving Sentences) - bài 1
Thực hành trả lời câu hỏi Sửa lỗi câu (Improving Sentences) - bài 2
Thực hành trả lời câu hỏi Sửa lỗi câu (Improving Sentences) - bài 3
Thực hành trả lời câu hỏi Sửa lỗi câu (Improving Sentences) - bài 4
Luyện tập:
STT Dạng bài tập Improving Sentence
1
Luyện tập Sửa lỗi câu: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ với động từ - bài 1
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Luyện tập Sửa lỗi câu: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ với động từ - bài 2
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện tập Sửa lỗi câu: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ với động từ - bài 3
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện tập Sửa lỗi câu: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ với động từ - bài 4
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện tập Sửa lỗi câu: Vấn đề chia động từ - bài 1
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Luyện tập Sửa lỗi câu: Vấn đề chia động từ - bài 2
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Luyện tập Sửa lỗi câu: Vấn đề chia động từ - bài 3
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Luyện tập Sửa lỗi câu: Vấn đề chia động từ - bài 4
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 1
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 2
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 3
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 4
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 5
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 6
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 7
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
16
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 8
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019
17
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 9
* Thời gian làm bài: 8 phút     * Ngày đăng: 2019
18
Luyện tập sửa lỗi câu - bài 10
* Thời gian làm bài: 10 phút     * Ngày đăng: 2019

STT Dạng bài tập Identifying Sentence Errors
1
Identifying sentence errors #1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Bài tập nhận định các lỗi sai trong câu - bài 1
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Bài tập nhận định các lỗi sai trong câu - bài 2
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Bài tập nhận định các lỗi sai trong câu - bài 3
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Bài tập nhận định các lỗi sai trong câu - bài 4
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Bài tập nhận định các lỗi sai trong câu - bài 5
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019

STT Dạng bài tập Improving Paragraphs
1
Bài tập sửa lỗi trong đoạn văn - Bài 1
* Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Bài tập sửa lỗi trong đoạn văn - Bài 2
* Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Bài tập sửa lỗi trong đoạn văn - Bài 3
* Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Bài tập sửa lỗi trong đoạn văn - Bài 4
* Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Bài tập sửa lỗi trong đoạn văn - Bài 5
* Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019

STT Dạng bài tập Viết bài luận
1
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 1
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 2
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 3
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 4
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 5
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 6
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 7
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 8
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 9
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Đề bài viết luận SAT và đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo - bài tập 10
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Tăng cường luyện viết luận (có đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo) - bài tập 1
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Tăng cường luyện viết luận (có đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo) - bài tập 2
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Tăng cường luyện viết luận (có đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo) - bài tập 3
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Tăng cường luyện viết luận (có đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo) - bài tập 4
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Tăng cường luyện viết luận (có đáp án mẫu & nhận xét của giám khảo) - bài tập 5
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019