Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 in C:\Inetpub\vhosts\bright.vn\httpdocs\includes\config.php on line 2
Ket noi that bai!
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 in C:\Inetpub\vhosts\bright.vn\httpdocs\includes\config.php on line 5

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in C:\Inetpub\vhosts\bright.vn\httpdocs\includes\config.php on line 5
Sai CSDL! Luyện thi phần Viết của SAT | Best Practice for SAT Writing - Essays

Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

Học viên mới:
Tổng số học viên:
Đang online học: 45

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Luyện thi SAT: phần Writing Skills & Essay
Bài học:

STT Bài giảng Bài tập thực hành
Luyện tập:
STT Dạng bài tập Improving Sentence

STT Dạng bài tập Identifying Sentence Errors

STT Dạng bài tập Improving Paragraphs

STT Dạng bài tập Viết bài luận