Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

  
Học viên mới: vietnamthu
Tổng số học viên: 24330
Đang online học: 66

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Luyện thi SAT: phần Toán
Bài học:

STT Bài giảng Bài tập thực hành
Luyện tập:
STT Dạng bài tập trắc nghiệm Toán SAT
1
Practice test 1
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
2
Practice test 2
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
3
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 1
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
4
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 2
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
5
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2018
6
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 4
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
7
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 5
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
8
Practice test 3A
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
9
Practice test 3B
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
10
Practice test 3C
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2018
11
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 6
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2018
12
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 7
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
13
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 8
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
14
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 9
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2018
15
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 10
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
16
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 11
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
17
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 12
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2018
18
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 13
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
19
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 14
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2018
20
Tuyển chọn các bài tập toán - bài 15
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2018

STT Dạng bài tập Tự điền câu trả lời (Grid-in)